Ekonomi

0 comments
Assalamualaikum wbt.

                      Persoalan untuk diri kita kali ini apa itu ekonomi? Sejauh manakah dan sedalam mana pengetahuan kita tentang ekonomi? Penting atau tidak seseorang itu mengetahui tentang ilmu ekonomi? Jawapannya adalah ya. Hal ini disebabkan kita sebagai generasi baru penting untuk menguasai atau sekurang-kurangnya mengetahui tentang asas ekonomi bagi menjana kestabilan dan keseimbangan ekonomi negara.

                       Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktiviti manusia yang berkaitan dengan pengeluaran , pengedaran , dan penggunaan terhadap barangan dan perkhidmatan . Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani , yaitu οἶκος (oikos) yang bererti " keluarga, rumah tangga "dan νόμος (nomos) yang bermaksud" peraturan, peraturan, undang-undang". Secara garis besar, ekonomi diertikan sebagai "peraturan rumah tangga" atau "pengurusan rumah tangga." Sementara yang dimaksudkan dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

1. Ekonomi Mikro

- Iaitu suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis bahagian-bahagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi.

- Aspek-aspek yang dibincangkan dalam ekonomi mikro meliputi:

a. Interaksi pembeli dan penjual di pasaran barang dan jasa dalam menentukan tahap harga.
b. Interaksi pembeli dan penjual di pasaran faktor pengeluaran / pasaran input dalam menentukan tahap harga
c. Tingkah laku pengguna dan pengeluar


2. Ekonomi Makro

- Iaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis ekonomi secara keseluruhan (agregat), tidak membincangkan hal-hal kecil / terperinci.

- Aspek-aspek yang dibincangkan dalam ekonomi makro meliputi:

a. Inflasi-adalah gejala kenaikan harga-harga secara umum yang disebabkan terjadinya
   kelebihan permintaan di hampir seluruh industri dalam ekonomi negara
b. Pertumbuhan output dapat dilihat dari jumlah output / hasil pengeluaran yang dihasilkan  dari masa ke masa. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output sehingga prestasi
ekonomi boleh mengalami pasang surut / berubah-ubah.
c.Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak mendapat pekerjaan kerana peluang
   

Kesan kegawatan ekonomi terhadap rakyat :
- Kos sara hidup yang meningkat tinggi.
- Sebahagian nya akan hilang sumber pendapatan
- Barangan lebih mahal daripada wang yang ada.
- Dan menjadikan kuasa membeli menjadi lemah


Post a Comment