ST. PETERSBURG || REMEMBRANCE IN JUMAAH AGAINST LUST(R.I.J.A.L)

0 comments
Tazkirah R.I.J.A.L.(Remebrance In Jumaah Against Lust) Alhamdulillah pada 27 November, jumaat baru-baru ini sekumpulan mahasiswa penuntut jurusan kejuruteraan di State Marine Technical University of St. Petersburg telah mengadakan satu sesi tazkirah yang berkisar tentang kebersihan. Kebersihan yang dimaksudkan adalah; 1)dari segi rohani, yang berkisar tentang menjauhkan diri dari kesyirikan dan membersihkan jiwa dan akidah dengan menyembah Allah semata-mata, menyucikan diri dengan ilmu yang diambil dari dua sumber yang sahih, al Quran dan As-sunnah dan membersihkan diri dengan menjauhi diri dari sifat-sifat mazmumah seperti riyak, ujub dan takbur. 2)dari segi jasmani, yang menyentuh soal penjagaan kebersihan diri sendiri dan sekeliling, yang sepatutnya telah menjadi norma dalam kehidupan seorang muslim dengan menitik beratkan soal kebersihan dari sekecil-kecil perkara seperti memotong kuku, membersih bilik tempat tinggal sehingga lah sebesar-besar perkara seperti soal kebersihan tempat awam yang menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai warga. Jelaslah bahawa, kebersihan bukan soal yang remeh, bahkan ianya amat dituntut dalam Islam sebagai mana di dalam Quran Allah berfirman; ".....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." -Baqarah:222


Post a Comment